Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh

Sáng 23/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp trực tuyến nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất thâm canh và sơ chế,  bảo quản khoai môn hiệu quả kinh tế cao tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp”. Đề tài do Trường Đại học Cần Thơ làm tổ chức chủ trì, GS.TS. Lê Văn Hòa làm chủ nhiệm. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Trần Thanh Liêm làm chủ tịch Hội đồng.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng sản xuất cây khoai môn tại Đồng Tháp; Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, sơ chế, bảo quản và sử dụng phụ phẩm cây khoai môn;  Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình khoai môn thâm canh và đề xuất giải pháp phát triển mô hình thâm canh khoai môn hiệu quả kinh tế cao.

Tại hội đồng, chủ nhiệm và các thành viên của nhóm nghiên cứu lần lượt báo cáo các nội dung của đề tài đã nghiên cứu: Đánh giá thực trạng sản xuất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cho hộ trồng khoai môn; Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh cây khoai môn có hiệu quả kinh tế cao; Đánh giá sự đa dạng di truyền các giống khoai chủ lực của huyện Lấp Vò; Quy trình vi nhân giống khoai môn và trồng thử nghiệm cây cấy mô ngoài đồng; Nghiên cứu biện pháp phòng trị một số dịch hại quan trọng trên cây khoai môn; Xây dựng quy trình sơ chế và bảo quản tươi của khoai môn; Sử dụng hiệu quả phụ phẩm từ cây khoai môn để làm thức ăn chăn nuôi; Xây dựng, đánh giá mô hình thâm canh cây khoai môn có hiệu quả kinh tế cao.

Với các kết quả nghiên cứu đạt được và các sản phẩm vừa mang tính khoa học vừa mang tính thực tiễn góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng mô hình, sơ chế, bảo quản khoai môn trên địa bàn huyện Lấp Vò. Vì vậy, Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã đặt ra. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu cần đưa ra quy trình, sổ tay cụ thể, ngắn gọn, làm sao cho cán bộ kỹ thuật và người dân trên địa bàn huyện Lấp Vò dễ ứng dụng./.

Trúc Ly