Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Phước Thiện làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Phước Thiện làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Chiều 22/3, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Phước Thiện chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về nhiệm vụ làng thông minh và hoạt động KHCN năm 2023. Dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - VP UBND Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT); Lãnh đạo Sở KH&CN và các phòng, đơn vị thuộc Sở; Các cơ quan báo, đài.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Thoại Nam – Đại học Bách Khoa TP.HCM (thông qua kết nối họp trực tuyến) đã báo cáo tiến độ đề tài Làng thông minh gồm kết quả đạt được và chưa đạt được. Nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ thực hiện đề tài chủ yếu xuất phát từ việc thiếu kinh phí: giải ngân từ phía Bộ KH&CN còn chậm; sau dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp khó khăn, không thể đối ứng. Trên cơ sở thảo luận của các ngành có liên quan, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Phước Thiện yếu cầu Trường Đại học Bách Khoa cần sớm có Kế hoạch gửi UBND Tỉnh làm cơ sở gửi Bộ KH&CN để giải quyết vướng mắc về kinh phí; đồng thời, nhanh chóng phối hợp Sở KH&CN và Sở TT&TT có kế hoạch triển khai nội dung đã hoàn thành (hướng dẫn sử dụng và quy chế bản thử nghiệm) tiến hành chạy thử và tập huấn mở rộng người dùng, trên cơ sở giám sát, đánh giá, tiến đến hoàn thiện sản phẩm.

Tiếp đến, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Thái Bình đã trình bày tóm tắt kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Phó Giám đốc Sở KH&CN cũng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND về áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2023 và kết quả công tác chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN giai đoạn 2018 – 2022. Theo gợi ý của Giám đốc Sở KH&CN Trần Thanh Liêm, các đại biểu dự họp đều có ý kiến tại cuộc họp. Các ý kiến xoay quanh vướng mắc trong Dự thảo Nghị định Thanh tra chuyên ngành, tiêu chí lựa chọn và hậu kiểm nhiệm vụ KH&CN, mức chi theo Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND và Thông tư 03/2023/TT-BTC, vấn đề doanh nghiệp KH&CN và đổi mới sáng tạo, kết nối chuyển giao công nghệ đến các đơn vị thực sự có nhu cầu, phối hợp giữa Sở NN&PTNT và Sở KH&CN (mà trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động phân tích mẫu của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm).

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Phước Thiện biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua của Sở KH&CN. Nhiều đề tài, nhiệm vụ KH&CN đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tuy nhiên, để các nhiệm vụ KH&CN đi vào thực tiễn cuộc sống, cần thiết nâng cao tiêu chí lựa chọn bước đầu và khâu đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ, cùng với tập trung tuyên truyền sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận VietGAP. Trong thời gian tới, Sở KH&CN phải nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, tăng cường số hóa, kết nối với Viện, Trường chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài. Bên cạnh đó, cần phải khai thác có hiệu quả nguồn vốn ngân sách đã đầu tư cho Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm theo đúng quy định để tránh lãng phí./.

Tuấn Anh