Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học Và Công nghệ thực hiện kết nối chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM với HTX DVNN Mỹ Long

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Sở Khoa học Và Công nghệ thực hiện kết nối chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM với HTX DVNN Mỹ Long

Ngày 30/3/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tham dự buổi ký kết Hợp đồng chuyển giao công nghệ và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nước cốt chanh tại HTX DVNN xã Mỹ Long.

Hai đơn vị ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ

Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại Hợp tác xã về chuyển giao công nghệ sản xuất nước cốt chanh, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kết nối các chuyên gia tại trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM phối hợp thực hiện đến và làm việc thực tế tại HTX ngày 27-28/12/2022. Qua buổi làm việc, các chuyên gia nắm bắt nhu cầu thực tế tại HTX và tiến hành nghiên cứu, chuyển giao quy trình công nghệ và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nước cốt chanh cho HTX DVNN xã Mỹ Long.

Với việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ hoạt động sản xuất, giúp HTX nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nước cốt chanh cung cấp cho người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ ngày càng đẩy mạnh vai trò kết nối giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp, HTX trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất, nhằm mang lại giá trị ngày càng cao cho các mặt hàng nông sản tại địa phương.

Huỳnh Thị Kim Phượng