Xuất bản thông tin

null Tập huấn các quy định về quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Tập huấn các quy định về quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người; nâng cao nhận thức về tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

Ngày 21/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) tổ chức tập huấn các quy định về quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, HTX, THT, Hội quán trên địa bàn huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

 

Buổi tập huấn triển khai các nội dung do PGS. TS. Lê Thị Nam Giang, Cố vấn cao cấp Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL gồm: (i) Quy chế Quản lý và sử dụng CDĐL "Cao Lãnh" cho sản phẩm xoài; (ii) Quy chế Kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xoài mang CDĐL "Cao Lãnh"; (iii) Quy chế Kiểm soát việc sử dụng CDĐL "Cao Lãnh" cho sản phẩm xoài. Có hơn 60 lượt tham dự là đại diện của doanh nghiệp, HTX, THT, Hội quán, Hộ Kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh và đại diện Sở Công Thương, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh.

Thông qua buổi tập huấn đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, HTX, THT, Hội quán hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và đăng ký sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ hy vọng rằng qua đây sẽ phát huy và khai thác tốt giá trị tài sản trí tuệ chỉ dẫn địa lý vào quát trình sản xuất kinh doanh của cơ sở, HTX, Doanh nghiệp trong thời gian tới./.

Vũ Hương