Xuất bản thông tin

null Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Sáng ngày 04/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Đề tài): “Khảo sát sự lưu hành, hiệu quả trong một số biện pháp phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò tại huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Hồng Ngự và ThS. Huỳnh Văn Thẩm đề xuất. ThS. Nguyễn Thái Bình – Phó Giám đốc Sở làm chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, đơn vị đề xuất đã giải trình về tính cấp thiết của Đề tài, định hướng mục tiêu của Đề tài, những nội dung chủ yếu của đề tại, phương pháp nghiên cứu và sản phẩm của Đề tài.

Trên cơ sở đó, các thành viên của Hội đồng đều nhận thấy đây là Đề tài mới, có tính thực tiễn đối với địa phương trong vấn đề phòng bệnh Viêm da nổi cục hiệu quả trên bò, nhằm giảm thiệt hại kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu cũng cần làm rõ thêm tính cấp thiết của nhiệm vụ, phương pháp cũng như dự kiến sản phẩm.

Kết luận, Hội đồng thống nhất thông qua đề xuất của nhóm nghiên cứu, đồng thời chính xác hoá lại một số nội dung, cụ thể:

Tên Đề tài “Khảo sát sự lưu hành, đánh giá thực trạng một số biện pháp phòng bệnh Viêm da nổi cục (Lumpy Skin Discase) trên bò tại khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp”;

Mục tiêu dự kiến: Đánh giá tình hình bệnh Viêm da nổi cục (Lumpy Skin Discase) trên bò tại khu vực Hồng Ngự; Đề xuất giải pháp phòng tránh bệnh Viêm da nổi cục trên bò.

Các sản phẩm dự kiến: Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài; Báo cáo thực trạng bệnh Viêm da nổi cục (Lumpy Skin Discase) trên bò; Giải pháp phòng tránh bệnh Viêm da nổi cục trên bò.

Trúc Ly