Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận khô Phú Thọ”

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận khô Phú Thọ”

Sáng ngày 25/2, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) khô Phú Thọ”. Dự án do ông Nguyễn Thanh Hồng làm chủ nhiệm nhiệm vụ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông là tổ chức chủ trì nhiệm vụ. Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng.

Mục tiêu của dự án là thiết lập và vận hành hiệu quả mô hình quản lý và phát triển NHCN “Khô Phú Thọ” để nâng cao chất lượng, danh tiếng và giá trị kinh tế của sản phẩm.

Với mục tiêu trên chủ nhiệm dự án và nhóm nghiên cứu đã thực hiện các nội dung: Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm khô cá Phú Thọ sau khi NHCN “ Khô Phú Thọ” được bảo hộ; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý NHCN “Khô Phú Thọ”; Xây dựng các công cụ quản lý nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm NHCN “Khô Phú Thọ”; Xây dựng mô hình quản lý, phát triển NHCN “Khô Phú Thọ” và tổ chức đánh giá, nhân rộng mô hình.

Tại cuộc họp, các thành viên của hội đồng đánh giá cao các phần việc mà nhóm dự án đã thực hiện, các phương án triển khai phù hợp, các sản phẩm khá đầy đủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên của hội đồng đưa ra một số góp ý về màu sắc sản phẩm cần được thống nhất, cụ thể hơn nhóm đối tượng khảo sát thị trường tiêu thụ, làm rõ các mô hình được thực hiện, nêu rõ đối tượng tham gia tập huấn và cần bổ sung nhận diện rủi ro khi sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Kết quả, hội đồng thống nhất nghiệm thu dự án với loại khá./.

Trúc Ly