Xuất bản thông tin

null Hội nghị chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ quý II, năm 2023

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hội nghị chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ quý II, năm 2023

Chiều ngày 16/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ quý II, năm 2023, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở  Thông tin và Truyền thông; cùng với các đơn vị tiếp nhận sản phẩm KH&CN và các thành viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị, các chủ nhiệm thực hiện đề tài đã báo cáo tóm tắt lại kết quả thực hiện các đề tài. Theo đó, đề tài “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo mộc phòng trị sâu bệnh hại cây trồng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” do KS. Lê Chí Hiếu làm chủ nhiệm và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cao Lãnh là đơn vị chủ trì, được thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022. Đề tài đã xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm thảo mộc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng như xoài, ớt, rau ăn lá và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa thông thường được công nhận lưu hành tại Đồng Tháp.

Hình ảnh bàn giao kết quả nghiên cứu

Đề tài “ Xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp làm đơn vị chủ trì và TS. Lương Thái Ngọc làm chủ nhiệm. Kết quả đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra trong thuyết minh, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 20210 – 2020, phần mềm hỗ trợ truy xuất thông tin hoạt động quản lý khoa học và công nghệ, tài liệu hướng dẫn vận hành.

Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025” do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp làm đơn vị chủ trì và ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc là chủ nhiệm. Đề tài đã đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoàn 2015 – 2020. Xác định yêu cầu nguồn nhân lực du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Dịp này, đại diện Sở KH&CN đã ký kết biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu của 3 đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo mộc phòng trị sâu bệnh hại cây trồng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”; “Xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp”; “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025” đến các đơn vị tiếp nhận để ứng dụng, nhân rộng./.

Trúc Ly