Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Tập huấn nghiệp vụ Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ báo cáo theo yêu cầu của Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá phục vụ cho hoạt động GTCLQG, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 trong hai ngày 25, 26/4/2022.

Tham dự và chủ trì buổi tập huấn có ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp; ông Phùng Mạnh Trường - Phó Viện trưởng và ông Phạm Hữu Cát - chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và các đại biểu là đại diện Doanh nghiệp, đại diện Lãnh đạo các cơ quan nhà nước là thành viên Hội đồng sơ tuyển trên địa bàn Tỉnh.

 

Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu về các mô hình Giải thưởng Chất lượng trên thế giới, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam và Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương; Các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Hướng dẫn xây dựng báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Hướng dẫn đánh giá tổ chức/doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

GTCLQG là hoạt động lớn trong phong trào năng suất chất lượng và được tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đóng góp lớn cho việc nâng cao nền văn hóa chất lượng của mình cũng như tỉnh Đồng Tháp. GTCLQG được thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống GTCL Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương.

Thông qua buổi tập huấn, các doanh nghiệp được tiếp cận 7 tiêu chí đánh giá cũng như cách viết báo cáo giới thiệu của doanh nghiệp khi tham dự GTCLQG năm 2022./.

Võ Tuấn Anh – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm