Xuất bản thông tin

null Tập huấn phương pháp tính chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp TFP gắn với phát triển kinh tế

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Tập huấn phương pháp tính chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp TFP gắn với phát triển kinh tế

Sáng ngày 9/12, tại Hội trường Nhà văn hóa Lao Động, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức tập huấn về phương pháp tính chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) gắn với phát triển kinh tế.

Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh -  Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, ThS. Đặng Hoàng Minh Quân – Phó Trưởng ban nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, cùng với hơn 50 đại biểu của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe đại diện của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển giới thiệu Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP); Báo cáo Phương pháp tính chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) bao gồm từ khái niệm Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), các yếu tố tác động đến TFP, các phương pháp ước lượng TFP, các phương pháp ước tính khối vốn, phương pháp ước lượng TFP đề xuất cho tỉnh Đồng Tháp, kết quả tính toán sơ bộ cho TFP của Tỉnh Đồng Tháp…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được khảo sát trưng cầu ý kiến cho 5 trụ cột được cho là quan trọng nhất cần tập trung giải quyết để nâng cao chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp gắn với phát triển kinh tế của Tỉnh (chất lượng lao động, công nghệ thiết bị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý, tái cơ cấu nền kinh tế, tăng nhu cầu).

Nhiều vấn đề được nhóm nghiên cứu gợi mở và ý kiến trao đổi tại buổi tập huấn được đặt ra như vấn đề phương pháp tính phù hợp đối với tỉnh Đồng Tháp, việc sắp xếp các trụ cột theo thứ tự hợp lý đối với quy mô của Tỉnh, vấn đề đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng có được tính vào sự tăng trưởng của TFP hay không…

Trên cơ sở của việc trưng cầu ý kiến từ phiếu khảo sát, các ý kiến đóng góp của đại biểu góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện kết quả nghiên cứu, tạo cơ sở cho nhóm nghiên cứu xây dựng định hướng nâng cao chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) gắn với phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025./.

Trúc Ly