Xuất bản thông tin

null Tập huấn định hướng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng, thủ tục triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Tập huấn định hướng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng, thủ tục triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Thực hiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5), Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “tập huấn công tác định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng, thủ tục triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở” vào lúc 14 giờ ngày 19/5/2023.

Buổi tập huấn với sự chủ trì của ông Trần Văn Lực, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng 04 báo cáo viên triển khai tập huấn tại hội nghị gồm: TS. Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Sở KH&CN; TS. Lê Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ThS. Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN; ThS. Phan Trọng Tường, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành, Sở KH&CN, với sự góp mặt của hơn 50 đại biểu tham dự đến từ các phòng ban, các khoa của Trường Cao đằng Cộng đồng.

Hình ảnh tại buổi hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thành Trung đã báo cáo quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN nói chung, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở nói riêng. Theo đó, các bước triển khai thực hiện nhiệm vụ kH&CN cấp cơ sở cơ bản như sau: (1) thông qua Hội đồng Xác định nhiệm vụ; (1a) Sở KH&CN Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN; (1b) Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện theo mẫu quy định được Sở KH&CN thông báo bằng văn bản cụ thể; (2) thông qua hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký thực hiện; (3) Sở KH&CN tổ chức thẩm định kinh phí và phê duyệt kinh phí; (4) Sở KH&CN cùng Đơn vị chủ trì tiến hành ký hợp đồng triển khai thực hiện; (5) Triển khai thực hiện nhiệm vụ; (6) Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện định kỳ; (7) Thông qua hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ; (7) Đăng ký kết quả thực hiện; công nhận kết quả và bàn giao sản phẩm; (8) Thanh lý hợp đồng, kết thúc nhiệm vụ. Bên cạnh đó báo cáo viên còn lưu ý thêm một số nội dung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ: yêu cầu đối với đề tài, dự án; thời gian thực hiện; kinh phí; điều chỉnh nội dung và các vấn đề liên quan phát sinh khi triển khai thực hiện; đánh giá nghiệm thu; gia hạn; xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ...Toàn bộ quy định thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được UBND Tỉnh ban hành chi tiết tại Quyết định số 25/2020/UBND ngày 27/10/2020.

Tiếp theo, TS. Nguyễn Thành Tài đã báo cáo định hướng công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN giai đoạn 2020-2025 đã được UBND Tỉnh ban hành tại Công văn số 91/UBND-KT ngày 20/022/2020, theo đó có một số lĩnh vực được định hướng nghiên cứu gồm: Lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực phát triển công nghệ; lĩnh vực giao thông, xây dựng; lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Đồng thời, Tiến sĩ đã lưu ý trong việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cần bám sát các đề án phát triển của tỉnh, bám sát định hướng nghiên cứu và cần đi cơ sở để tiếp thu thực tế và hình thành các ý tưởng nghiên cứu.

Song song đó, tỉnh Đồng Tháp là tỉnh phát triển về nông nghiệp, tập trung phát triển ngành hàng chủ lực gắn với giảm giá thành, tăng giá trị trên cùng đơn vị sản xuất. Đồng thời phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ góp phần tạo ra giá trị mới trong sản xuất. Với mục tiêu như trên TS. Lê Quốc Điền đã giới thiệu các nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, định hướng các nội dung nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu phát thải nhà kính, các hoạt động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cuối cùng, ông Phan Trọng Tường đã báo cáo và đề xuất giải pháp nâng cao giá trị các công trình nghiên cứu khoa học thông qua hoạt động chuyển giao ứng dụng bằng hình thức hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Ảnh bế mạc buổi hội nghị tập huấn và chụp hình lưu niệm

Bế mạc buổi tập huấn, ông Trần Văn Lực đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ và phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng nhân Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5).

Ngọc Hân – Phòng QLKH