Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu Dự án SXTN: “ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất mè luân canh trên nền đất lúa gắn với tiêu thụ tại tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu Dự án SXTN: “ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất mè luân canh trên nền đất lúa gắn với tiêu thụ tại tỉnh Đồng Tháp”

Ngày 31/5, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Dự án SXTN) cấp tỉnh: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất mè luân canh trên nền đất lúa gắn với tiêu thụ tại tỉnh Đồng Tháp”, do Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp chủ trì và PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc làm chủ nhiệm. Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng.

Với các mục tiêu đặt ra: Phân tích thực trạng sản xuất mè trên nền đất lúa tại tỉnh Đồng Tháp; Xác định địa điểm sản xuất mè trọng điểm và cơ cấu mùa vụ, thời điểm thu hoạch mè hợp lý tại tỉnh Đồng Tháp; Hoàn thiện quy trình sản xuất và bảo quản mè phù hợp với điều kiện của nông dân; Xây dựng mô hình sản xuất mè gắn với tiêu thụ tại vùng trọng điểm đạt hiệu quả kinh tế.

Sau thời gian thực hiện, dự án đã Phân tích thực trạng sản xuất mè trên nền đất lúa tại tỉnh Đồng Tháp; Đánh giá ảnh hưởng của các thời điểm gieo sạ, thời điểm thu hoạch, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng, khoáng vi lượng và các phương pháp bảo quản lên năng suất và chất lượng hạt giống mè theo thời gian tồn trữ; Thiết kế đồng ruộng, ứng dụng quy trình quản lý tổng hợp (sinh học phối hợp hóa học) trong quản lý sâu bệnh trên mè đảm bảo năng suất tăng lên 10%; Xây dựng được quy trình tạm thời sản xuất mè tại Đồng Tháp. Đồng thời, qua thực hiện dự án cũng đã xây dựng được bốn mô hình trồng mè luân canh trên nền đất lúa thực hiện tại 04 huyện Lấp Vò, Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung.

Tại cuộc họp, Các thánh viên hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực của chủ nhiệm dự án trong việc hoàn thiện các Sản phẩm của dự án. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện các nội dung trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng, để các đơn vị có liên quan khi tiếp nhận sản phẩm của dự án có thể ứng dụng vào thực tế sản xuất.

Kết luận, Dự án được Hội đồng thống nhất đánh giá nghiệm thu ở mức Đạt./.

Trúc Ly – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp