Xuất bản thông tin

null Kết quả kiểm tra đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong thời qua

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Kết quả kiểm tra đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong thời qua

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TĐC ngày 05/5/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2 (gồm: phương tiện đo điện tim, phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, huyết áp kế, nhiệt kế, cân bàn, cân đồng hồ lò xo,…) sử dụng trong hoạt động của 05 cơ sở y tế; 03 đơn vị bưu chính và 02 siêu thị.

Đoàn kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sa Đéc

Kết quả kiểm tra tại các cơ sở cho thấy đa số các phương tiện đo nhóm 2 được các cơ sở sử dụng đều đạt yêu cầu và đúng quy định của nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn một số thiết bị chưa đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Đánh giá chung, về cơ bản, các cơ sở được kiểm tra đã có ý thức trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở  các cơ sở phải phân công cán bộ phụ trách thiết bị theo dõi, quản lý đối với các PTĐ này và thực hiện việc kiểm định theo đúng quy định (theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN)./.

Trúc Ly