Xuất bản thông tin

null Thêm một dự án cấp Tỉnh được nghiệm thu

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Thêm một dự án cấp Tỉnh được nghiệm thu

Sáng ngày 10/12, tại Hội trường của Sở, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất sơ chế gắn với tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế cao đối với cây rau tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự”. Dự án do Viện cây ăn quả Miền Nam làm chủ trì và TS. Trần Kim Cương làm chủ nhiệm.

Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác, đóng gói và bảo quản sau thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng và tăng giá trị cây rau xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự; Xây dựng mô hình canh tác rau với quy mô 10 ha đạt chuẩn VietGAP tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự; Xây dựng chuỗi cung ứng và tiêu thụ cho cây rau xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự.

Qua 44 tháng nghiên cứu, dự án đảm bảo tính chính xác, khoa học theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt, sản phẩm dự án cũng đạt yêu cầu từ quy trình kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật tiên tiến cho cây rau theo tiêu chuẩn VietGAP (hành lá, hẹ, cải củ, dưa leo, khổ qua), mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP (10ha), hình thành hệ thống cung ứng và tiêu thụ có hiệu quả từ mô hình tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự.

Với các kết quả đạt được, dự án góp phần tăng cường nguồn lao động gắn với nghề trồng rau, tạo công ăn việc làm giúp đời sống người dân được cải thiện, góp phần ổn định an ninh chính trị ở địa phương. Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo và các mô hình trình diễn, các nông hộ được tăng cường kiến thức, kỹ năng, có ý thức hơn trong việc quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, quản lý xử lý rác thải, đã làm giảm tác động đối với sức khỏe con người, giúp cân bằng hệ sinh thái, góp phần làm giảm tác động đối với môi trường tự nhiên.

Kết quả, các thành viên của Hội đồng thông qua dự án và đề nghị hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của Hội đồng./.

Trúc Ly