Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/5, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở KH&CN đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Việc triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, học tập các chuyên đề được Đảng ủy Sở quan tâm thực hiện, kết quả, trong 05 năm qua, có 31 đảng viên được Đảng ủy công nhận đảng viên loại 1, 23 đảng viên được biểu dương về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, Đảng bộ Sở đã phát huy tốt quy chế phối hợp với Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã được nâng chất lượng về kết quả thực hiện và hiệu quả thực tế, trong nhiệm kỳ, Sở KH&CN đã tham mưu UBND Tỉnh đề xuất đặt hàng 27 nhiệm vụ KH&CN về Bộ KH&CN, theo dõi thực hiện 01 dự án nông thôn miền núi, chủ động và làm đầu mối trong triển khai các nội dung hợp tác với 08 đối tác, góp phần nâng cao vai trò tư vấn và chất lượng nghiên cứu khoa học, khai thác tốt tiềm lực khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở cũng đã lãnh đạo thực hiện hỗ trợ các địa phương đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tham mưu xác lập quyền (bảo hộ) chỉ dẫn địa lý; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số, mã vạch, sở hữu trí tuệ; chú trọng hoạt động đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở KH&CN tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết nhằm huy động trí tuệ tập thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 10% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; có trên 50% đảng viên được quy hoạch từ trưởng, phó phòng và tương đương trở lên đạt chuẩn bổ nhiệm; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

BCH Khóa II ra mắt đại hội

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa II gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trúng cử chức danh Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội tiến hành bầu 3 đại biểu (02 đại chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Trúc Ly