Xuất bản thông tin

null Hội nghị sơ kết hoạt động ngành khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hội nghị sơ kết hoạt động ngành khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020, ngày 24/7, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các phòng, đơn vị thuộc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Kinh tế 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong những tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND ban hành định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; trình dự thảo quyết định ban hành quy định cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao,ứng dụng KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp…

Sở KH&CN tổ chức quản lý tình hình triển khai thực hiện đối với 44 đề tài, dự án KH&CN (trong đó cấp quốc gia 03; cấp tỉnh 26; cấp cơ sở 15), các nhiệm vụ KH&CN bám sát vào yêu cầu thực tế của địa phương, ngành cũng như các đề án trọng tâm của Tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN đã cấp 01 giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có thêm 02 doanh nghiệp KH&CN. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 14 lượt tổ chức/ cá nhân theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND với tổng kinh phí hỗ trợ trên 67 triệu đồng.

Hoạt động Sở hữu trí tuệ tiếp tục được Tỉnh quan tâm, với vai trò của mình Sở KH&CN đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn đăng ký xác lập chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài, đồng thời cũng tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh trong thực hiện đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Đồng Tháp, hình” đối với biểu trưng của Tỉnh và nhãn hiệu chứng nhận “Made in Dong Thap, hinh”. Tiếp tục đề xuất và tham mưu trong việc bảo hộ các nhãn hiệu nông sản đặc thù của Tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở KH&CN đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 114 cơ sở về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, và sở hữu công nghiệp. Kết quả đã ra 04 quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 133 triệu đồng.

Hoạt động sự nghiệp công lập tiếp tục được phát triển, đã phân tích 2.786 mẫu, kiểm  định 7.393 phương tiện đo do khách hàng yêu cầu, kiểm tra 55 máy X-quang trong y tế….

Đến thời điểm hiện tại, Sở KH&CN đã giải nhân đạt khoảng 34,38% dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở KH&CN đã tiến hành rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN, qua đó đã trình UBND Tỉnh cắt giảm 10.867 triệu đồng của Kế hoạch ngân sách năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Các phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, triển khai các nội dung về chính sách khuyến khích, hỗ trợ trong lĩnh vực KH&CN; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa. Các Phòng cũng đã tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hànhg hoá.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác 7 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ KH&CN các tháng còn lại, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ KH&CN đã đề ra.

PGĐ Sở Huỳnh Văn Quản kết luận tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Quản, Phó giám đốc Sở đánh giá cao về những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng hoạt động KH&CN cũng ghi nhận nhiều kết quả từ triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN, hoạt động Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, công tác thanh tra kiểm tra, việc chuyển đổi HTQLCL...Với phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại, đồng chí nhấn mạnh tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong việc tạo lập, quản lý và phát triển các nông sản đặc thù; Hoàn thành công tác chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001 sang phiên phản mới cho các đơn vị cấp huyện, cấp xã; Tổ chức diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Tỉnh và đề nghị các đơn vị phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ đã triển khai trên địa bàn đạt kết quả tốt./.

Hoàng Thật