Xuất bản thông tin

null Họp Hội đồng tư vấn xét duyệt giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Họp Hội đồng tư vấn xét duyệt giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh

Sáng ngày 16/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét duyệt giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đề tài do Trường Đại học Bình Dương làm đơn vị chủ trì và PGS.TS. Phước Minh Hiệp làm chủ nhiệm. Đồng chí Nguyễn Thành Tài – Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Phước Minh Hiệp - Chủ nhiệm đề tài trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi, dự kiến sản phẩm và hiệu quả của đề tài.

 

Đề tài dự kiến thực hiện trong 12 tháng với tổng kinh phí là 1.073.600.000 đồng, nhằm mục tiêu: Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2021; Đề xuất các giải pháp để phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo tiền đề thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo tại địa phương; Xây dựng khung năng lực cho các tổ chức liên quan thực thi chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đề tài được thực hiện sẽ góp phần định hình, hoàn thiện và nâng cao năng lực của các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra của Nghị quyết 02-NQ-TU và tạo bước phát triển đột phá về kinh tế  - xã hội tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh nhiệm vụ, các thành viên trong Hội đồng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và bỏ phiếu đánh giá đề tài. Kết quả, hội đồng  thống nhất thông qua thuyết minh đề tài với kết quả đạt, tuy nhiên cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung: (1) Về tổng quan, cần đánh giá kỹ hơn về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (2) Nêu chính xác về chỉ số khởi nghiệp toàn cầu; (3) Bổ sung sổ tay hướng dẫn; (4) Bổ sung thêm cơ quan phối hợp, cụ thể bổ sung thêm Sở Nông nghiệp và PTNT và Tỉnh Đoàn; (5) Bổ sung các buổi tọa đàm, hội thảo và có tổ chức đánh giá giữa kỳ đối với đề tài.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Tài - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đồng thời, yêu cầu chủ nhiệm và nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa một số nội dung nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện thuyết minh, triển khai thực hiện./.

Võ Tuấn Anh – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm