Xuất bản thông tin

null Trao đổi, tìm giải pháp phát triển tài sản trí tuệ nông sản đặc thù tại địa phương

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Trao đổi, tìm giải pháp phát triển tài sản trí tuệ nông sản đặc thù tại địa phương

Ngày 25/4, Cục Sở hữu trí tuệ do Ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp nhằm đánh giá các nhiệm vụ được Bộ Trưởng giao trong lĩnh vực SHTT theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Quang cảnh buổi làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp và Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Trường Đại học Đồng Tháp; UBND TP. Cao Lãnh và UBND huyện Cao Lãnh. Buổi làm việc đã trao đổi các vướng mắc, tồn tại công tác phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2023; đánh giá các tiêu chí bảo hộ ra nước ngoài đối với một số nông sản chủ lực của Tỉnh; quản lý và phát triển các nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý Xoài Cao Lãnh. Qua đó Sở Khoa học và Công nghệ và đoàn công tác Cục SHTT đã trao đổi một số nội dung nhằm phát triển tài sản trí tuệ nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2024 – 2025, cụ thể:

Cục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về SHTT của địa phương trong thời gian tới để phù hợp với quy định của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung. Hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện Luật SHTT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể;

Tư vấn, hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong việc chuẩn bị các điều kiện, đánh giá tiêu chí bảo hộ và hỗ trợ xúc tiến nhiều dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong việc đăng ký bảo hộ một số nông sản chủ lực ra nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa kỳ, các nước EU….) dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận hoặc Chỉ dẫn địa lý. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh tại Nhật Bản” đã được phê duyệt Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022. 

Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực về quản trị và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trong các chương trình tập huấn. Chú trọng năng lực quản trị và phát triển thương hiệu nông sản là một nội dung chính trong chương trình đào tạo, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ sở hữu, HTX, Hội/hiệp hội, đặc biệt là năng lực thương mại.

Tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu cộng đồng, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài nước./.

Vũ Thị Ngọc Hương – phòng QLCN&CN