Xuất bản thông tin

null Triển khai chính sách hỗ trợ của nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ để phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Triển khai chính sách hỗ trợ của nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ để phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

Nhằm hỗ trợ hợp tác xã, hội quán, doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, hướng dẫn xác lập quyền (bảo hộ) đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, hàng hóa. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với Sở Công Thương tổ chức các tập huấn cho đại diện các sở, ngành Tỉnh, Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (sau đây gọi tắt là cơ sở sản xuất kinh doanh) tại các huyện, thành phố với tổng số người tham dự gần 150 lượt.

Tại các buổi tập huấn (từ ngày 03-5/8/2022), đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn và giải đáp nhiều ý kiến của các cơ sở sản xuất kinh doanh về chính sách hỗ trợ cũng như quy trình thủ tục hành chính đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh điển hình như: Cơ sở nước mắm cá linh Dì Mười, cơ sở Khô Tứ Quý, Rượu xoài Nguyễn Hiếu, Khô cá lóc Út Tuyền Tháp Mười…

Qua đây, Sở Khoa học và Công nghệ đã nắm bắt nhiều thông tin và đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: (i) tổ chức các lớp tập huấn cơ bản đến chuyên sâu phù hợp các đối tượng là cán bộ quản lý nhãn hiệu tại địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh; (ii) tổ chức các buổi hội thảo, học tập kinh nghiệm tại các cơ sở, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa việc thiết kế, xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu, bao bì sản phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng nông sản chủ lực, đặc thù tỉnh Đồng Tháp trên thị trường trong và ngoài nước./.

Ngọc Hương, Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành