Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua 4A

Chi tiết bài viết TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua 4A

Chiều ngày 16/12, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua 4A đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Dự và chủ trì có ông Huỳnh Văn Quản – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Khối trưởng Khối thi đua 4A, cùng với đại diện Sở Nội vụ và các thành viên trong Khối thi đua 4A.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Khối thi đua; Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết và dự thảo Kế hoạch; kiến nghị, đề xuất nội dung hoạt động trong công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm của các đơn vị thành viên trong Khối.

Năm 2020, các thành viên trong Khối thi đua 4A đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Nhìn chung, các thành viên trong Khối thi đua 4A đã cập nhật kịp thời các quy định mới về thi đua, khen thưởng, phối hợp tốt trong việc đóng góp ý kiến ban hành các văn bản hoạt động của Khối và triển khai nhiều phong trào trong từng cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có hiệu quả, gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước…

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu chọn đơn vị Sở Giao thông vận tải làm khối trưởng và Sở Xây dựng làm khối phó, đề xuất tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho Sở Khoa học và Công nghệ, tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho hai đơn vị là Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư, và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, các thành viên trong Khối thi đua 4A cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021./.

Trúc Ly