Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phòng bệnh nhiễm khuẩn trên Ếch lai (Rana sp.) bằng Synbiotic tại Đồng Tháp”

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phòng bệnh nhiễm khuẩn trên Ếch lai (Rana sp.) bằng Synbiotic tại Đồng Tháp”

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phòng bệnh nhiễm khuẩn trên Ếch lai (Rana sp.) bằng Synbiotic tại Đồng Tháp”, do Trường CĐCĐ Đồng Tháp làm tổ chức chủ trì và Ths. Huỳnh Chí Thanh làm chủ nhiệm. Hội đồng do ThS. Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở làm chủ tịch hội đồng.

Quang cảnh buổi họp

Mục tiêu của đề tài sàng lọc chủng vi khuẩn có lợi giúp Ếch lai có khả năng kháng lại với bệnh nhiễm khuẩn, giúp ếch tăng trọng và giảm tiêu tốn thức ăn; Xây dựng quy trình tạo chế phẩm Synbiotic có hiệu quả trong phòng bệnh nhiễm khuẩn trên Ếch lai.

Sau 02 năm, đề tài đã thực hiện được các nội dung phân lập và định danh vi khuẩn từ ruột nhái, ếch, cá (nuôi và tự nhiên); thử nghiệm đặc tính có lợi của vi khuẩn; thử nghiệm tạo sản phẩm Synbiotic; thử nghiệm trên Ếch trong phòng thí nghiệm; thử nghiệm bổ sung Synbiotic tại các hộ dân ương và nuôi Ếch thương phẩm; Tổ chức hội thảo sơ kết, tổng kết.

Với những kết quả đã đạt được, các thành viên hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh, kết quả có minh chứng số liệu và có thống kê các số liệu, số lượng sản phẩm đầy đủ và vượt 1 chủng so với đặt hàng. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần bổ sung phần tổng quan đề tài, nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, bổ sung thời gian, địa điểm cụ thể của các thí nghiệm…

Kết quả, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả đạt./.

Trúc Ly