Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu đề tài “ Đánh giá nguy cơ sức khỏe con người đối với ảnh hưởng của thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu đề tài “ Đánh giá nguy cơ sức khỏe con người đối với ảnh hưởng của thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”

Ngày 14/9, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài “ Đánh giá nguy cơ sức khỏe con người đối với ảnh hưởng của thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Đề tài do BSCK2. Nguyễn Công Cừu làm chủ nhiệm và Trường Cao đẳng Y tế là đơn vị chủ trì. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: đánh giá được thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2017; Đánh giá tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau quả phổ biến, nguồn nước mặt và đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2017; Đánh giá kiến thức, thực hành sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp; Đánh giá nguy cơ sức khỏe của người dân liên quan đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tiêu dùng nông sản tại tỉnh Đồng Tháp.

Đánh giá kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng cho rằng: đây là đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đầy đủ, rõ ràng, có phân tích số liệu...nêu bật được vấn đề sức khỏe của người dân ảnh hưởng của thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn chỉnh nội dung trong báo cáo.

Kết quả, hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài: Đạt./.

Trúc Ly