Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Sơ kết công tác phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 29/8, tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm, Sở Khoa học tổ chức hội nghị Sơ kết công tác phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lĩnh lực kiểm nghiệm chất lượng nước, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản,… phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Lể Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng trực thuộc hai Sở.

Năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thuộc Sở KH&CN đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT đã ký kết nhiều hợp đồng kiểm nghiệm, với 800 mẫu phục vụ công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra các sản phẩm hàng hóa tại địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp trong với các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT (chủ yếu là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) xây dựng được danh mục các chỉ tiêu an toàn do Bộ, ngành quản lý làm cơ sở cho các tổ chức cá nhân kiểm nghiệm sản phẩm công bố và làm căn cứ để thanh kiểm tra các sản phẩm lưu thông trên thị trường. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kiểm nghiệm sản phẩm công bố chất lượng khoảng 2.500 mẫu/năm.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, các phòng trực thuộc hai Sở cũng đã thảo luận các vấn đề về thời gian thực hiện trả kết quả phân tích, mở các lớp đào tạo cho kỹ thuật viên lấy mẫu tại hiện trường, công tác tuyên truyền về các hoạt động tại Trung tâm đến các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn Tỉnh...

Với những kết quả đạt được trong công tác phối hợp trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác phối hợp về kiểm nghiệm phục vụ các lĩnh vực thuộc  ngành nông nghiệp quản lý, giai đoạn 2022-2025, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ, khai thác tối đa nguồn lực và điều kiện sẵn có của hai bên để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương.

Trúc Ly