Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu dược liệu từ lá sen Hồng

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiên cứu dược liệu từ lá sen Hồng

Chiều ngày 23/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng giảm cholesterol và bào chế viên bao phim, viên nang mềm, trà hòa tan hỗ trợ điều trị tăng lipid máu từ dược liệu lá Sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn, Nelumbonaceae) thu hái tại tỉnh Đồng Tháp”. Nhiệm vụ do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và PGS.TS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ đề xuất, ThS. Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch hội đồng.

Theo trình bày của PGS. TS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ – đại diện đơn vị đề xuất, nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất và phát triển chế phẩm viên bao phim, viên nang mềm và trà hòa tan có kiểm soát hàm lượng nuciferin hỗ trợ điều trị cho người mắc bệnh tăng lipid máu từ lá Sen hồng thu hái tại tỉnh Đồng Tháp. Nhiệm vụ dự kiến được thực hiện trong 30 tháng.

Qua báo cáo của đại diện đơn vị đề xuất, các thành viên hội đồng đánh giá nhiệm vụ có tính cấp thiết và tính thực tiễn cao. Đồng thời, Hội đồng đề nghị nhóm đề xuất cần điều chỉnh lại tên đề tài, mục tiêu cũng như các sản phẩm dự kiến sẽ đạt được, cũng như bổ sung thêm các thông tin về năng lực thực hiện, giấy cam kết phối hợp.

Hội đồng thống nhất thông qua đề xuất. Đồng thời, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học nêu trên với các yếu tố cơ bản như sau:

 (1) Tên đề tài: “Nghiên cứu định hướng tác dụng giảm cholesterol và bào chế các sản phẩm hỗ trợ điều trị tăng lipid máu từ lá sen (Nelumbo nucifera Gaertn, Nelumbonaceae) thu hái tại tỉnh Đồng Tháp.

(2) Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng giảm cholesterol/hạ lipid từ nguồn nguyên liệu lá sen; Xây dựng quy trình chiết xuất cao định chuẩn từ lá sen; Xây dựng quy trình bào chế viên nang mềm và viên nén bao phim từ cao định chuẩn; Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm ở quy mô pilot; Khảo sát độ ổn định các sản phẩm chứa cao định chuẩn từ lá sen theo hướng dẫn của ICH; Đánh giá tác động giảm cholesterol/hạ lipid và độc tính trên in-vivo của cao định chuẩn kiểm soát hàm lượng nuciferin từ lá sen; Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm từ lá sen (nguyên liệu, cao định chuẩn, các sản phẩm chứa cao định chuẩn).

(3) Sản phẩm đề tài: Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài; Báo cáo số liệu khảo sát (vùng nguyên liệu, quy trình chiết, quy trình bào chế, thử nghiệm dược lý); Quy trình chiết cao định chuẩn; Quy trình bào chế viên nang mềm và viên nén bao phim từ cao định chuẩn; Báo cáo đánh giá độ ổn định của cao định chuẩn và sản phẩm bào chế; Tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm từ lá sen; Sản phẩm chứa cao định chuẩn có kiểm soát hàm lượng thành phần, có tác dụng hỗ trợ điều trị tăng lipid máu.

(4) Hình thức triển khai: Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

(5) Phương thức thực hiện: Giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ./.

Võ Tuấn Anh - Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp