Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu Đề án "Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp"

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu Đề án "Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp"

Sáng 01/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đề án): "Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp" do Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chủ trì và PGS.TS. Đặng Văn Đông làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Thành Tài – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng.

Tham dự có đại diện Văn phòng UBND Tỉnh; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện: Cao Lãnh, Lấp Vò, Tam Nông, Tháp Mười; các thành viên hội đồng đến từ Trường Đại học Cần Thơ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan báo, đài và đại diện của cơ quan chủ trì.

Đề án được thực hiện trong thời gian 12 tháng. Mục tiêu của nhiệm vụ là Xây dựng được bản đề án “Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng tới năm 2030” và xây dựng được bảng danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện, để đạt được mục tiêu mà đề án đề ra.

Tại đây, Hội đồng đã được nghe PGS.TS. Đặng Văn Đông – Viện Nghiên cứu Rau quả trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện. Nhiệm vụ đã thực hiện 6 nội dung chính: (1) Điều tra, thu thập dữ  liệu về  tình hình phát triển sản phẩm sen tại Đồng Tháp hiện nay; (2) Nghiên cứu, phân tích đề xuất hình thành các vùng sản xuất sen theo tập trung theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; áp dụng quy trình kỹ  thuật canh tác tốt, an toàn để tạo ra các sản phẩm sen chất lượng, đồng thời gắn kết phát triển sản xuất sen với phát triển du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị của ngành sản xuất sen; (3) Thu  thập, điều  tra,  đánh giá về chất lượng bộ giống sen  hiện  nay nói chung và sen tại Đồng Tháp nói riêng để chọn lọc đưa ra một số giống sen mới, chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm từ các bộ phận của cây sen, tạo cảnh quan phục vụ cho phát triển du lịch, thích ứng với điều kiện sinh thái của tỉnh; (4) Nghiên cứu, đề xuất phát triển các cơ sở, doanh  nghiệp ứng  dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong bảo quản, chế biến các sản phẩm từ cây sen trên địa bàn tỉnh; (5) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hình thành chỉ dẫn địa lý sản phẩm sen Đồng Tháp; (6) Xây dựng bản dự thảo đề án“Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 định hướng 2030” và các bảng biểu kèm theo.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về các kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đánh giá cao kết quả mà nhiệm vụ đạt được, ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong báo cáo tổng hợp và bản dự thảo đề án cho phù hợp thực tiễn, cụ thể: Bổ sung nội dung chuyên sâu về nghiên cứu thị trường đối với ngành hàng sen; Tách riêng nội dung điều tra, khảo sát công tác bảo quản, chế biến sản phẩm từ sen; Tập trung vào công tác tuyển chọn, không nên đầu tư vào chương trình lai tạo (chỉ nên nhận chuyển giao giống tốt từ Viện, Trường); không nên thành lập Trung tâm bảo tồn và lưu trữ giống; rà lại mục tiêu trong danh mục dự án; nêu cụ thể các giải pháp về chính sách và cơ giới hóa trong trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, chế biến sen để thuận tiện cho việc thực hiện; bám sát mục tiêu cụ thể đề án theo đặt hàng của UBND Tỉnh.

Kết quả, Hội đồng thống nhất thông qua đề án với kết quả ‘Đạt”./.

Võ Tuấn Anh – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm