Xuất bản thông tin

null Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Ngày 4/7, tại Hội trường Sky Hotel Hồng Ngự, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai Hội nghị “Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ nước lạnh)”.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng; Thanh tra Sở; Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm; đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh có sử dụng đồng hồ nước lạnh trong cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn TP. Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Tân Hồng.

Tại Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các quy định (căn cứ pháp lý) về sử dụng phương tiện đo nhóm 2; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; giới thiệu về hoạt động kiểm định hiệu chuẩn tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm.

Trong Hội nghị, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh đồng hồ nước lạnh có nhiều ý kiến trong việc kiểm định đồng hồ đo nước lạnh như: tuyên truyền các văn bản liên quan đến quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng; cung cấp nơi mua và kiểm định các đồng hồ nước đúng theo quy định pháp luật; vấn đề về giấy chứng nhận kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; gia hạn thời gian kiểm định đối với đồng hồ đo nước lạnh…

Thông qua Hội nghị này, giúp các đơn vị kinh doanh nước sạch nắm bắt được các quy định của nhà nước về đo lường đối với đồng hồ đo nước lạnh. Đồng thời, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức đối với các cơ sở kinh doanh, sử dụng đồng hồ nước lạnh, chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.

Trúc Ly