Xuất bản thông tin

null Tổ chức Khoá đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Tổ chức Khoá đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Doanh nghiệp Á Châu - AHEAD tổ chức Khoá đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là ISO) từ ngày 15-18/6/2020. Tham dự 02 Khoá học có 170 học viên là công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực ISO của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá nội bộ là công cụ để kiểm tra, quản lý, cung cấp những bằng chứng khách quan về Hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng; để xác định những nguyên nhân của các vấn đề của hệ thống quản lý chất lượng từ đó có các hành động khắc phục cần thiết. Đánh giá nội bộ cũng chỉ ra cơ hội cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hoặc cách thức để hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tốt hơn. Theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 “Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để bảo đảm Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan”, vì vậy các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO phải tiến hành đánh giá nội bộ ít nhất 01 lần trong năm.

Ảnh khoá học

Khoá học đã cung cấp các kiến thức về đánh giá chất lượng nội bộ như: các định nghĩa liên quan đến đánh giá, mục đích của việc đánh giá, các loạ hình đánh giá và kỹ năng tổ chức đánh giá. Bên cạnh đó, Khoá học cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị cùng nhau trao đổi các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng và duy trì Hệ thống ISO. Cuối khoá học, các học viên thực hiện bài kiểm tra cuối khoá làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận về đánh giá nội bộ để có thể tiến hành đánh giá nội bộ tại cơ quan, đơn vị mình./.

Kim Yến