Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu dự án sản xuất phân hữu cơ từ các nguồn phụ phẩm trong quá trình chế biến cá tra

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu dự án sản xuất phân hữu cơ từ các nguồn phụ phẩm trong quá trình chế biến cá tra

Sáng 29/7, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp tỉnh tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh “Sản xuất phân hữu cơ từ các nguồn phụ phẩm, phế phụ phẩm trong quá trình chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” do Công ty trách nhiệm Hữu hạn Mai Thiên Thanh chủ trì và ThS. Nguyễn Văn Tính làm chủ nhiệm.

Dự án được thực hiện trong thời gian 24 tháng. Tham dự có đại diện Văn phòng UBND Tỉnh; Sở Tài chính; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Tp. Cao Lãnh; các thành viên hội đồng đến từ Trường Đại học Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan báo, đài và đại diện của cơ quan chủ trì. ThS. Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng.

Quang cảnh làm việc của Hội đồng

Tại đây, Hội đồng đã được nghe ThS. Nguyễn Văn Tính – Công ty trách nhiệm Hữu hạn Mai Thiên Thanh trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện sản xuất thử nghiệm và tự đánh giá kết quả thực hiện dự án. Với mục tiêu của dự án là Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón từ các nguồn phụ phẩm, phế phẩm trong quá trình chế biến cá tra góp phần bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Dự án đã thực hiện 4 nội dung chính: (1) Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ; (2) Xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ (với qui mô nhà máy là 9.900 tấn sản phẩm/năm); (3) Tổ chức sản xuất phân hữu cơ với chất lượng đạt yêu cầu theo quy định hiện hành; ( 4) Sử dụng phân bón trên cây lúa, cây ớt và cây quýt.

Sau khi nhóm thực hiện Dự án báo cáo tóm tắt về các kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng  đã thảo luận và đánh giá cao kết quả mà dự án đạt được, đồng thời đánh giá cao nội dung chuyên môn của Dự án, đã thực hiện quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ với sản phẩm là phân hữu cơ có chất lượng đạt yêu cầu theo quy định hiện hành. Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả chất lượng dự án đạt với tỷ lệ phiếu đồng ý là 100%.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh đã đánh giá cao kết quả của dự án; dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.  Nhóm chủ nhiệm dự án đã nỗ lực, khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo đúng tiến độ và các sản phẩm yêu cầu của dự án. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng và bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong báo cáo tổng hợp cho phù hợp để đưa vào thực tiễn có hiệu quả cao./.

Võ Tuấn Anh – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm