Xuất bản thông tin

null Thông tin liên hệ

Liên hệ Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Văn Phòng

Di Động

Email

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Huỳnh Minh Tuấn

Giám đốc

3560.609

0919.190.609

hnvanthao2005@yahoo.com

2

Huỳnh Văn Quản

Phó Giám đốc

 

0947.578.781

huynhquang62@yahoo.com

3

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

3852.249

0919.106.737

hungtc90@gmail.com

4

Nguyễn Thành Tài

Phó Giám đốc

0918.973.938

thanhtainnhcl@gmail.com

 VĂN PHÒNG SỞ

5

Nguyễn Thái Bình

Chánh Văn phòng

3851.543

0853.115.299

ntbinh0311@gmail.com

ntbinh.khcn@dongthap.gov.vn

6

Trần Thanh Cường

P.Chánh Văn phòng

3853.552

0909.670.890

thanhcuongkhcn@yahoo.com.vn

7

Lê Kim Yến

Chuyên viên

3851.543

0907.838.205

lekimyen.dhtp6a@gmail.com

8

Võ Thị Mỹ Lệ

Văn thư

3851.543

0769.360.386

mylevo1990@gmail.com

9

Phạm Hoàng Thật

Chuyên viên

3853.551

0817.113.556

phthat.khcn@gmail.com

10

Võ Thị Diễm Trinh

Chuyên viên

3851.543

0388733009

diemtrinhvt17@gmail.com

11

Vũ Thị Ngọc Hương

Chuyên viên

3851.543

0376870339

vungochuonglaw@gmail.com

12

Vương Văn Bàn

Nhân viên(Bảo vệ)

0916371585

13

Lê Tường Duy

Nhân viên (Bảo vệ)

0932.134.557

14

Trần Thị Kim Thanh

Nhân viên (PV)

 

 

 

15

Hồ Quốc Khánh

Nhân viên (Lái xe)

 

0908.157.867

 

16

Đinh Hoàng Hùng

Nhân viên (Lái xe)

 

0938.228.113

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

17

Ngô Bá Khởi

Trưởng Phòng

3853.395

0975.549.486

khoi74nd@gmail.com

18

Nguyễn Hoàng Mỹ Yến

Kế toán trưởng

3853.395

0917.136.316

nhmyenskhcn@gmail.com

19

Trương Thị Anh Thư

Kế Toán Viên

3853.395

0944.264.949

anh_thu700@yahoo.com

20

Nguyễn Ngọc Hân

Chuyên viên

3853.395

0939.313.563

 nguyenngochan3101@gmail.com

THANH TRA SỞ

21

Trần Thị Thế Hòa

Chánh Thanh tra

3853.550

0919.460.222

ttraskhcndt@yahoo.com

22

Võ Hoàng Nguyên

P. Chánh Thanh tra

3853.550

0913.669.164

nguyenkhcndt@yahoo.com.vn

23

Nguyễn Thanh Phong

Thanh tra viên

3853.550

0988.230.708

ntphong.khcn@dongthap.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH

24

Phan Trọng Tường

Trưởng Phòng

3853.552

0909.775.377

phantrongtuong@gmail.com

25

Bùi Thị Liên

P.Trưởng Phòng

3853.551

0673.504.739

thongtinkhcndt@gmail.com

26

Huỳnh Thị Huỳnh Mai

Chuyên viên

3853.552

0917.434.430

huynhmai147@gmail.com

Nguyễn Phú Thịnh

Chuyên viên

3853.552

0988.138.212

Npthinh87@gmail.com

Huỳnh Thị Kim Phượng

Chuyên viên

3853.552

0948.751.036

kimphuongh@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

27

Nguyễn Thành Trung

Trưởng Phòng

3853.433

0918.435.445

trungkhcndt@yahoo.com

28

Phan Vinh Quang

P.Trưởng Phòng

3853.433

0917.171.009

pvquang1983@gmail.com

29

Trương Võ Phú Tân

Chuyên viên

3853.433

0945.560.548

tan.khcndt@gmail.com

30

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

3853.433

0987.082.382

maitam_agu@yahoo.com

31

Phạm Nguyễn Yến Trinh

Chuyên viên

3853.433

0901.083.880

 pnytrinh@gmail.com

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

1

Võ Hồng Vân

Chi cục trưởng

3504.485

0913.844.485

vanvotdc@yahoo.com.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

2

Nguyễn Tấn Hùng

Trưởng phòng

3673.979

0913 757 780

hunghau_66@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

3673.979

0973 131 374

nguyenhang28153@gmail.com

4

Nguyễn Hồng Ly

Chuyên viên

3673.979

0908122609

5

Trần Hoàng Tộc

Tài xế

0939.062.838

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

6

Nguyễn Minh Tùng

Trưởng phòng

8510.089

0917 401 859

nguyenminhtungtdc99@yahoo.com

7

Nguyễn Hồng Hậu

P.Trưởng Phòng

8510.089

0918 271 339

nguyenhonghaudongthap@gmail.com

8

Lê Hồng Nhân

Chuyên viên

8510.089

0376 838 995

lhnhan228@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Thảo

Viên chức

3.770277

939518997

nguyenthanhthao452002@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

10

Huỳnh Trung Tín

Trưởng phòng

3874.878

0916 777 587

trungtinttkttcdlcl@gmail.com

11

Huỳnh Thạnh Phương

Chuyên viên

3874.878

0939.623.062

htphuong1207@gmai.com

12

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

3874.878

0908.225.454

ngtuvn@gmail.com

13

Võ Quốc Sĩ

Chuyên viên

3673.979

0766 831 318

voquocsi@outlook.com

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM NGHIỆM ĐỒNG THÁP

1

Nguyễn Hồng Thắng

Giám Đốc

3.890088

0918.715 588

nguyenhongthangttkt@yahoo.com

2

Lê Văn Thoại

P.Giám Đốc

3.960099

0919 447 221

levanthoailab@yahoo.com.vn

3

Phan Thanh Phong

P.Giám Đốc

3.708333

0918 054 555

phongskhcn@yahoo.com

 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

4

Lê Tiến Huy

Trưởng phòng

3.851833

0783 450 093

tienhuy31011982@gmail.com

5

Huỳnh Trần Xuân Hương

Kế toán trưởng

3.851833

0777 392 663

xuanhuongdt88@gmail.com

6

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Văn Thư – Thủ quỹ

3.851833

0972 393 669

nguyenhoadt89@gmail.com

7

Đỗ Hồ Hòa

Viên chức

3.851833

0939 121 282

dohohoa1212@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hường

Viên chức

3.851833

0919 230 639

huongkhcn206@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Hà

Viên chức

0907131954

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifphuongha180388@gmail.com

10

Phan Nghĩa Bình

Tài xế

02773708088

 

11

Tăng Ngọc Quý

Tài xế

0949 891 912

 

12

Lê Can Đảm

Bảo vệ

0973 456 932

 

PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM

13

Phạm Duy

Trưởng phòng

3.852908

0909 051 955

phamduyttkt@gmail.com

14

Nguyễn Quốc Việt

Phó Trưởng phòng

3.852908

0984 352 757

quocvietk21@yahoo.com.vn

15

Võ Thị Bích Trân

Phó Trưởng phòng

3.680066

0939 111 282

vtbtran07@gmail.com

16

Nguyễn Thị Hồng Sương

Viên chức

3.870834

0907 354 678

nthsuong0402@gmail.com

17

Lê Thị Hồng Giao

Viên chức

3.870834

0945 729 995

lthgiao2571986@gmail.com

18

Nguyễn Thị Tú Trinh

Viên chức

3.870834

0918 798 608

tutrinhttktdt@yahoo.com.vn

19

Bùi Thị Diễm Thảo

Viên chức

3.870834

0396 952 765

btdthao240388@gmail.com

20

Phạm Ngọc Quyên

Viên chức

3.870834

0795 942 388

quyen_phamngoc@yahoo.com.vn

21

Phạm Hoàng Phi

Viên chức

3.870834

0988 995 315

phamhoangphi.h07@gmail.com

22

Huỳnh Thị Ngọc

Viên chức

3.870834

0763 969 929

ngochuynh1084@gmail.com

23

Ngô Đăng Khoa

Viên chức

3.680066

0356 620 985

ngokhoa2307@gmail.com

24

Đào Ngọc Duy Tùng

Viên chức

3.680066

0983 454 248

dngdtung911@gmail.com

25

Huỳnh Thị Kim Yến

Viên chức

3.680066

0932 129 284

yenhuynh456@gmail.com

26

Nguyễn Thị Kim Chi

Viên chức

3.680066

0984 723 321

kimchinguyenthi30@gmail.com

27

Phạm Thị Hồng Tân

Viên chức

3.870834

0946 611 885

pthtan@gmail.com

PHÒNG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

28

Phạm Thị Hồng

Phó Trưởng phòng

3.870835

0939 494 117

phhong1987@gmail.com

29

Võ Tuấn Anh

Viên chức

3.870835

0348 586 008

tuananh.caolanh050@gmail.com

30

Lê Tuấn

Viên chức

3.870835

0368 926 860

letuanbvtv11@gmail.com

31

Phan Hồng Nhung

Viên chức

3.870835

0357 098 963

hongnhungphan1993@gmail.com

32

Nguyễn Thị Trúc Ly

Viên chức

3.870835

0774011992

truclynvk9@gmail.com

PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

33

Đặng Huỳnh Phú Đạt

Trưởng phòng

3.890055

0368 573 839

danghuynh2011@gmail.com

34

Bùi Trần Tiến

Viên chức

3.890055

0949 118 698

buitrantien92@gmail.com

35

Nguyễn Thống Nhứt

Viên chức

3.770277

919099035

gianguyendesigndt@gmail.com

PHÒNG KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN

36

Trần Duy Thanh

Phó Trưởng phòng

3.770277

974369696

duythanh0888@gmail.com

37

Phạm Tứ Được

Viên chức

3.770277

0908999962

duocpt1506@gmail.com

38

Trần Phú Nghiệp

Viên chức

3.770277

0919961132

tranphunghiep@gmail.com

39

Phạm Toàn Trung

Viên chức

3.770277

0358974101

phamtoantrung08@gmail.com

40

Mai Phước Duy

Viên chức

3.770277

0939611118

maiphuocduy261992@gmail.com

41

Nguyễn Hoàng Cơ

Viên chức

3.853431

 0915 729 419