Xuất bản thông tin

null Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021

Chiều ngày 29/12, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND Tỉnh có ông Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các Phó Giám đốc Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Tỉnh; cùng với các đại biểu ở các điểm cầu tại các Huyện.

Ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid 19 bùng phát lần thứ 4, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành, trong đó có ngành Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Tỉnh, sự phấn đấu, quyết tâm của Sở Khoa học và Công nghệ, hoạt động KH&CN của Tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiềm lực KH&CN được tăng cường. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KH&CN được đẩy mạnh ở tất cả các ngành, các cấp, trong năm 2021, Sở đã tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh đặt hàng 04 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, theo dõi thực hiện 01 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, ký hợp đồng triển khai thực hiện 27 nhiệm vụ cấp Tỉnh, theo dõi triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ cấp cơ sở.

Hoạt động quản lý công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp được Sở quan tâm thực hiện. Nổi bật là các hoạt động thúc đẩy liên kết, hợp tác trong nghiên cứu phát triển (R&D) giữa các viện, trường và doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, như tọa đàm trực tuyến “Kết nối đổi mới, chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Cần Thơ với doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán tỉnh Đồng Tháp”, tiếp nhận và hỗ trợ 49 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đầu tư vào hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND và Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND, hỗ trợ chia sẻ thông tin, kết nối dữ liệu công nghệ và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị các sở, ngành, các huyện cũng đã có ý kiến về các vấn đề phát triển nhãn hiệu, kết nối chuyển giao công nghệ, đề xuất nghiên cứu khoa học về kinh tế tuần hoàn, xử lý ô nhiễm môi trường, các cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ…

PCTUBND. Tỉnh.Huỳnh Minh Tuấn – phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành KH&CN đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế có hướng khắc phục ngay trong thời gian tới, để KH&CN thực sự là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ rà soát lại những hạn chế, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các viện, trường uy tín và đánh giá lại kết quả đã ký kết thực hiện; Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn Tỉnh; Tăng cường các hoạt động sở hữu trí tuệ; Chủ động hoạt động chuyển giao công nghệ; Phối hợp với các địa phương, Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Trường Đại học Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các huyện, thành phố cam kết trong năm 2022, mỗi huyện, thành phố có ít nhất là một hoạt động chuyển giao hoặc một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ địa phương./.

Trúc Ly