Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: Thi công cải tạo Trụ sở làm việc (bao gồm tất cả các hạng mục công trình; hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công trình:máy lạnh, bình chữa cháy) thuộc dự án Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ

Doanh nghiệp KH&CN THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: Thi công cải tạo Trụ sở làm việc (bao gồm tất cả các hạng mục công trình; hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công trình:máy lạnh, bình chữa cháy) thuộc dự án Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ