Xuất bản thông tin

null Tọa đàm “Kết nối đổi mới, chuyển giao công nghệ giữa trường Đại học Cần Thơ với doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán tỉnh Đồng Tháp”

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Tọa đàm “Kết nối đổi mới, chuyển giao công nghệ giữa trường Đại học Cần Thơ với doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán tỉnh Đồng Tháp”

Nhận thức được vai trò quan trọng của đổi mới KH&CN; xác định đổi mới KH&CN là con đường bắt buộc, duy nhất để ổn định, phát triển và doanh nghiệp được khẳng định là trung tâm của đổi mới và khoa học - công nghệ;… Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều chủ trương quan trọng nhằm đưa KH&CN phục vụ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức/ cá nhân trên địa bàn Tỉnh, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, thích ứng tốt với tình hình dịch bệnh COVID,… thông qua ba hoạt động: thứ nhất, thực hiện nghiên cứu khoa học - công nghệ hướng vào ứng dụng (tạo cung); thứ hai, hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (tạo cầu) và thứ ba, liên kết nghiên cứu khoa học - công nghệ hướng vào ứng dụng với hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (liên kết cung - cầu).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hoạt động này dù được triển khai thực hiện bằng nhiều nội dung, biện pháp khác nhau nhưng kết quả đạt được còn tương đối mờ nhạt thể hiện qua việc không có nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa viện trường và doanh nghiệp được ký kết, không có nhiều nhiệm vụ KH&CN được triển khai có sự đối ứng, tiếp nhận kết quả của doanh nghiệp; không có nhiều doanh nghiệp KH&CN được thành lập và không có nhiều dự án khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo thành công.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội quán trong hoạt động kết nối, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và hướng đến sản xuất ổn định, bền vững. Đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng KH&CN trong doanh nghiệp, HTX, Hội quán tiến tới hình thành văn hóa đầu tư vào khoa học và công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao mức đóng góp của KH&CN trong thực tế sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Sáng ngày 16/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình, Hồng Ngự, Lấp Vò và thành phố Sa Đéc và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Toạ đàm kết nối chuyển giao công nghệ tại 10 điểm cầu tập trung và một số điểm cầu được thực hiện tại các tổ chức/ cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học, với gần 100 người tham dự, với những nội dung chính như sau:

 

- Tại buổi Tọa đàm, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã thông tin về chính sách hỗ trợ hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ của Tỉnh (Theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021), chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển đầu tư khoa học và công nghệ trong cồng đồng doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

- Toạ đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến (07 ý kiến) về nhu cầu công nghệ tại Hội trường và 12 đề xuất nhu cầu công nghệ qua thực tế điều tra, khảo sát; trên cơ sở đó, Trường Đại học Cần Thơ đã quan tâm giải đáp, chia sẻ, định hướng hết sức nhiệt tình và tâm huyết. Từ đó đã tạo những tiền đề cơ bản cho các hoạt động kết nối thực tế và hoạt động đổi mới KH&CN trong doanh nghiệp, HTX, Hội quán sau Toạ đàm. Những nội dung chủ yếu về nhu cầu hỗ trợ công nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán tỉnh Đồng Tháp về công nghệ chế biến sản xuất nấm; bảo quản đối với nước cốt chanh mật ong, cam, rau, củ, quả, khô cá sặc rằn, bột rau má; chế biến xoài; công nghệ định hình, sấy để tạo ống hút từ bột gạo được thẳng, đẹp; công nghệ chế biến bộ rau má, rau má ủ chua,…

- Toạ đàm nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của Lãnh đạo, các bên liên quan; hi vọng đây sẽ trở thành hoạt động thường niên; là một trong những thành tố quan trọng góp phần hình thành và phát triển thị trường KH&CN tỉnh Đồng Tháp;

- Kết quả Tọa đàm cũng là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu hoặc tổ chức thực hiện các nội động nối nối mang tính chuyên sâu, gắn với với những chuyên đề cụ thể để đảm bảo hoạt động kết nối mang lại thiết quả thiết thực.

-  Tại buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã biểu dương hoạt động kết nối do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu và chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoạt động chuyển giao trong thời gian tới; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán chủ động phối hợp kết nối chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt động đổi mới khoa học và công nghệ trong thời gian tới ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Về phía Trường Đại học Cần Thơ Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường cam kết sẽ phối hợp, giải quyết những nhu cầu đặt ra từ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán tỉnh Đồng Tháp, để góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị ngày càng hiệu quả hơn.

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, ông Trần Thanh Liêm- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã nêu: trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kết nối và đẩy mạnh các hoạt động khảo sát thực tế và hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ thực hiện chuyển giao công nghệ cho tổ chức/ cá nhân trên địa bàn Tỉnh. tiếp đặc biệt là trong khai thác có hiệu quả, bền vững các tài nguyên bản địa đang còn rất nhiều dư địa để phát triển, cũng như mở ra các triển vọng hợp tác trên những lĩnh vực quan trọng, thế mạnh khác qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở đề nghị các ngày càng quan tâm hơn đến việc đổi mới, ứng dụng KHCN phục vụ ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tọa đàm đã thực hiện thành công việc kết nối, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, HTX, Hội địa bàn Tỉnh. Với kỳ vọng và sự phấn khởi của các doanh nghiệp cũng như sự quyết tâm, trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ và sự cam kết của Trường Đại học Cần Thơ sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ; góp phần đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa địa phương. Đồng thời góp phần phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp hướng tới hình thành, phát triển doanh nghiệp KH&CN và quan trọng hơn nữa là việc góp phần vào thành công của chương trình, đề án quan trọng của Tỉnh như Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp của Tỉnh.

Vũ Thị Ngọc Hương

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành