Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 02 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020

Trang chủ Vấn đề quan tâm

Đồng Tháp có 02 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 về tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 55 doanh nghiệp, gồm 19 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 36 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Trong số 19 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 được trao cho các doanh nghiệp, Đồng Tháp có 02 doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi là một trong nhóm 13 doanh nghiệp sản xuất lớn đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia;

Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen là một trong nhóm doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia;

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; góp phần nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Thái Bình