Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2021

Trang chủ Tin CCHC

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2021

Đó là yêu cầu của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo tại Công văn số 268/SKHCN-VP ngày 04/3/2021, nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về chấp hành nghiêm trong giờ làm việc hành chính. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh tác phong, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của phòng, đơn vị.

Không chạy theo thành tích trong thực hiện CCHC, xác định thực hiện tốt CCHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin của người dân vào chính quyền.

Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động của toàn Sở phải đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tạo sự lan toả trong Nhân dân;

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhất là phần mềm xử lý văn bản điện tử iDesk; tăng cường sử dụng email, tin nhắn và ứng dụng khác để trao đổi công việc.

Phải thường xuyên cập nhật văn bản mới về lĩnh vực khoa học và công nghệ báo cáo Lãnh đạo Sở tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh cập nhật, ban hành mới những văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ngành.

Tăng cường rà soát TTHC thuộc thẩm quyền để kiến nghị đơn giản hoá, cắt giảm các TTHC không phù hợp.

Tuyên truyền, phổ biến, khuyến nghị người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính lựa chọn hình thức thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà; gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Lưu ý thái độ khi tiếp xúc với người dân, nhất là trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải tận tình, chu đáo và rõ ràng, dễ hiểu; thực hiện gửi thư xin lỗi khi để hồ sơ trễ hạn hoặc quá hạn.

Tiếp tục thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan./.

Kim Yến