Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai công tác khoa học và công nghệ năm 2021

Trang chủ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hội nghị triển khai công tác khoa học và công nghệ năm 2021

Hội nghị là dịp để tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2020, cũng như trao đổi, thảo luận để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ngày 29/12, tại Hội trường Sở, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc các huyện thị, thành phố, các sở, ngành liên quan.

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện rà soát một số cơ chế, chính sách quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn Tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc sửa đổi, ban hành các quy định cơ chế phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, Sở đã ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM giai đoạn 2020 – 2014 với 14 nhiệm vụ thuộc 5 lĩnh vực; tổng số nhiệm vụ KH&CN là 45 nhiệm vụ, trong đó có 35 nhiệm vụ đang thực hiện, 10 nhiệm vụ được nghiệm thu trong năm và đưa vào ứng dụng 10 nhiệm vụ.

Năm 2020, Sở thực hiện đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phồi hợp giữ UBND Tỉnh và Bộ KH&CN cho 06 nhiệm vụ, được Bộ phê duyệt 02 nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”, “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp”. Đối với nhiệm vụ thuộc Dự án nông thôn miền núi được UBND Tỉnh công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất một số chủng loại hoa chủ lực tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất biochar và phân hữu cơ sinh học biochar phục vụ cho canh tác nông nghiệp an toàn, bền vững”…

Hoạt động triển khai nghiên cứu KH&CN của địa phương, được Tỉnh phê duyệt thực hiện 03 nhiệm vụ cấp Tỉnh, tổ chức họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định 04 nhiệm vụ, họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu 05 nhiệm vụ KH&CN, tổ chức họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định 13 nhiệm vụ cấp cơ sở, 04 nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu…

Trong năm, Sở đã thực hiện việc hỗ trợ chi phí tiếp nhận, chuyển giao công nghệ 01 quy trình “chế biến sữa ấu thanh trùng” cho cơ sở chế biến ấu Phong Linh”. Cấp mới 01 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, 02 giấy chứng nhận cho tổ chức KH&CN, 02 giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Đáng chú ý, hoạt động Sở hữu trí tuệ phát triển góp phần nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, hàng hóa nông sản của địa phương. Sở chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL thực hiện dự án Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (bảo hộ) đối với chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài; 02 nhãn hiệu chứng nhận “Đồng Tháp, hình” và  “Made in Dong Thap, hình”; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện đăng ký một số nhãn hiệu đặc thù như “Tháp Mười, hình”, “Tân Hồng, hình”.

Tiềm lực KH&CN được tăng cường, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động có hiệu quả phục vụ kịp thời cho nhu cầu kiểm tra sản xuất chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất trong và ngoài Tỉnh.

Trước những kết quả đạt được trong năm 2020, các đại biểu đều thống nhất cao, đồng thời, trao đổi, thảo luận một số vấn đề nghiên cứu ứng dụng KH&CN, quản lý và phát triển nhãn hiệu, các chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với doanh nghiệp KH&CN, vấn đề truyền thông, phổ biến các dự án, các cơ chế chính sách KH&CN.

Từ những kết quả đạt được của năm 2020, ghi nhận các ý kiến trao đổi, thảo luận từ các đơn vị trực thuộc, Sở triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021:

(1) Kịp thời tham mưu UBND Tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc lĩnh vực KH&CN khi có văn bản ban hành của cơ quan trung ương;

(2) Tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc danh mục Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa UBND Tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm phát triển mạnh hoạt động KH&CN, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nhiệm vụ tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

(3) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nhãn hiệu, chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN, nhằm phục vụ các đề án trọng tâm  của Tỉnh;

(4) Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học để bổ sung tiềm lực KH&CN của Tỉnh, đồng thời có chính sách thu hút các nhà khoa học đến làm việc và cộng tác với Tỉnh./.

Trúc Ly