Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch cơm”

Trang chủ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch cơm”

Sáng ngày 16/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch cơm”. Đề tài do Trường Đại học Đồng Tháp làm đơn vị chủ trì, ThS. Nguyễn Hữu Tân làm chủ nhiệm. ThS. Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch hội đồng.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu xây dựng quy trình sản xuất giống cá chạch cơm, xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá chạch cơm, xây dựng được mô hình nuôi thương phẩm cá chạch cơm đạt hiệu quả kinh tế.

Tại hội đồng, nhóm nghiên cứu trình bày các nội dung nhóm đã thực hiện gồm nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích cá sinh sản, ấp trứng, ương cá với các loại thức ăn và mật độ khác nhau, nuôi cá chạch thương phẩm trong bể, xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi cá chạch thương phẩm trong ao nuôi tôm.

Qua báo cáo của nhóm nghiên cứu, các kết quả đạt được từ thực tiễn, các thành viên hội đồng đều đánh giá cao tính cấp thiết đối với đề tài, sản phẩm của đề tài đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng, xây dựng được mô hình thực nghiệm. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần bổ sung phụ lục các số liệu xử lý thống kê, hình ảnh minh họa vào báo cáo, bổ sung hai quy trình nuôi thương phẩm cá chạch cơm, mô tả cụ thể hơn các phương pháp bố trí thí nghiệm và hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến của hội đồng.

Kết quả, các thành viên của hội đồng đều thống nhất đánh giá đề tài đạt./.

Trúc Ly