Xuất bản thông tin

null Đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tin tức sự kiện Tin CCHC

Đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Nhằm theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn Tỉnh, ngày 24/7 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tham dự buổi đối thoại có khảng 60 đại biểu là đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng có thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi đối thoại các đại biểu đã được nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND, công tác hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, giới thiệu cách thức thực thủ tục hành chính trực tuyến và tổng đài 1022 của Tỉnh.

Đại biểu trao đổi tại buổi đối thoại

Trao đổi tại buổi đối thoại các đại biểu đã đặt ra các vấn đề còn vướng mắc trong chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp trong khởi nghiệp, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tìm kiếm thông tin…

Buổi đối thoại được diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các ý kiến của các đại biểu góp ý được lãnh đạo Sở ghi nhận và trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại. Qua buổi đối thoại, giúp cho lãnh đạo Sở nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức gặp phải trong thực hiện các chính sách và thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ, kịp thời tháo gỡ, giải quyết, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở./.