Xuất bản thông tin

null Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025”

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025”

Sáng 06/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu lần 2 đề tài cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025”. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp là đơn vị chủ trì, ThS. Nguyễn Bích Ngọc làm chủ nhiệm. Ông Nguyễn Thái Bình – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp.

Mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020, xác định yêu cầu nguồn nhân lực du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh cuộc họp

Sau 02 năm triển khai, đề tài đã hoàn thiện các nội dung: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực du lịch cộng đồng; Trình bày một số mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và rút ra những bài học kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch cộng đồng ở tỉnh Đồng Tháp; Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020 và những vấn đề đặt ra về chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng của Tỉnh; Định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã bổ sung đầy đủ các nội dung được góp ý trong lần 1, các sản phẩm đúng theo thuyết minh, có số liệu minh chứng rõ ràng, tuy nhiên, cần hoàn chỉnh báo cáo và sản phẩm của đề tài để làm căn cứ chuyển giao…

Hội đồng thống nhất nghiệm thu với kết quả Đạt./.

Trúc Ly – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm