Xuất bản thông tin

null Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh kháng khuẩn gây bệnh đen thân, bệnh xuất huyết và xử lý môi trường nước ao nuôi cá sặc rằn trên địa bản tỉnh Đồng Tháp

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh kháng khuẩn gây bệnh đen thân, bệnh xuất huyết và xử lý môi trường nước ao nuôi cá sặc rằn trên địa bản tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 01/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh kháng khuẩn gây bệnh đen thân, bệnh xuất huyết và xử lý môi trường nước ao nuôi cá sặc rằn trên địa bản tỉnh Đồng Tháp”. Nhiệm vụ do Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp và ThS. Phạm Thị Hồng đề xuất, Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch hội đồng.

Theo trình bày của ThS. Phạm Thị Hồng và KS. Nguyễn Hồng Thắng – đại diện đơn vị đề xuất, nhiệm vụ được hình thành xuất phát từ thực trạng dịch bệnh trên cá sặc rằn tại địa phương và Quyết định số 1087/QĐ-UBND-HC ngày 04/8/2021 của UBND Tỉnh về việc chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác để ứng dụng. Nhiệm vụ được thực hiện trong thời gian 24 tháng với mục tiêu: 1-Xây dựng thành công mô hình sản xuất 3 chế phẩm vi sinh quy mô pilot gồm: chế phẩm xử lý, cải tạo nước ao nuôi cá sặc rằn, chế phẩm kháng bệnh thân đen trên cá sặc rằn và chế phẩm kháng bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn; 2-Xây dựng thành công mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi thương phẩm cá sặc rằn. Dự kiến Viện Sinh học Nhiệt đới là tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh, Tháp Mười là các đơn vị phối hợp trong việc chọn hộ nuôi thực hiện mô hình và phân phối chế phẩm cho nông dân.

Qua báo cáo của đại diện đơn vị đề xuất, các thành viên hội đồng đánh giá nhiệm vụ có tính cấp thiết và tính thực tiễn cao. Đồng thời, Hội đồng đề nghị nhóm đề xuất cần điều chỉnh lại tên nhiệm vụ, mục tiêu cũng như các sản phẩm dự kiến sẽ đạt được.

Quang cảnh cuộc họp

Hội đồng thống nhất thông qua đề xuất. Đồng thời, đề nghị đơn vị đề xuất tiến hành xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học nêu trên với các yếu tố cơ bản như sau:

 (1) Tên nhiệm vụ: “Sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Regan 1909) thương phẩm theo hướng phát triển bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

 (2) Mục tiêu nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô lớn chế phẩm vi sinh có khả năng cải thiện chất lượng nước, đối kháng vi khuẩn gây bệnh đen thân và xuất huyết trên cá, nâng cao tỉ lệ sống và giảm giá thành trong nuôi cá sặc rằn thương phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Xây dựng thành công mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi cá sặc rằn thương phẩm.

 (3) Sản phẩm nhiệm vụ: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; Quy trình sản xuất 03 chế phẩm vi sinh kháng bệnh đen thân, bệnh xuất huyết và xử lý môi trường nước nuôi cá sặc rằn thương phẩm (Quy mô sản xuất 100L/mẻ; Mật số vi sinh vật chế phẩm: 108 CFU/ml, thời gian bảo quản 6 tháng vẫn duy trì được mật số vi sinh vật theo tiêu chuẩn TCVN); Chế phẩm vi sinh thành phẩm (1000L/từng loại chế phẩm; Dạng lỏng, sử dụng trực tiếp sau sản xuất); Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi cá sặc rằn thương phẩm (Quy mô mô hình: diện tích tối thiểu 01 hecta/ao nuôi; Địa điểm dự kiến triển khai mô hình: huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh; Hiệu quả mô hình: Tỷ lệ sống trên 70% và tăng hiệu quả kinh tế hơn 10% so với đối chứng trong dân); Sổ tay hướng dẫn sử dụng 03 loại chế phẩm vi sinh.

 (4) Hình thức triển khai: Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh.

(5) Phương thức thực hiện: Giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Hồng./.

Võ Tuấn Anh - Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp