Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai, thực hiện tốt chuyên đề năm 2022”

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai, thực hiện tốt chuyên đề năm 2022”

Ngày 24/8, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung theo Kế hoạch số 22- KH/ĐU với chủ đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai, thực hiện tốt chuyên đề năm 2022”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Việt Thống – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Thị Tho – Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng với tất cả đảng viên, công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đại diện các Chi bộ đã trình bày nội dung về việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Với Chi bộ Văn phòng việc thực hiện chuyên đề năm 2022 được liên hệ thực tiễn vào việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ gắn với các cơ sở sản xuất kinh doanh và gắn với việc giải quyết các vấn đề cần thiết của từng địa phương; Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thể hiện việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động ở các cơ quan, tổ chức nhà nước; Chi bộ Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thể hiện chuyên đề năm 2022 gắn với các nhiệm vụ từ đào tạo, tập huấn, chăm lo đời sống viên chức và người lao động...

Kết quả, Đảng ủy trao giải nhất cho Chi bộ Văn phòng Sở, giải nhì cho Chi bộ Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm, giải ba cho Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm được những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá con người. Từ đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Trúc Ly