Xuất bản thông tin

null Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ kh&cn cấp cơ sở: "Xây dựng mô hình giáo dục STEM cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh".

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ kh&cn cấp cơ sở: "Xây dựng mô hình giáo dục STEM cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh".

Sáng ngày 22/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: "Xây dựng mô hình giáo dục STEM cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh". Nhiệm vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cao Lãnh đề xuất, ThS. Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch hội đồng.

Theo trình bày của Thầy Nguyễn Hoàng Thanh – đại diện đơn vị đề xuất, nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng mô hình giáo dục STEM, tìm hiểu thực trạng giáo dục STEM, qua đó xây dựng mô hình giáo dục STEM và tổng kết kinh nghiệm, thúc đẩy giáo dục STEM, khuyến nghị cho giáo dục STEM trong trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Qua báo cáo của đại diện đơn vị đề xuất, các thành viên hội đồng đánh giá nhiệm vụ có tính cấp thiết và tính thực tiễn cao. Đồng thời, Hội đồng đề nghị nhóm đề xuất cần làm rõ thêm tính cấp thiết, cụ thể hoá lại mục tiêu cũng như các sản phẩm dự kiến sẽ đạt được.

 Hội đồng thống nhất đề xuất đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt nhiệm vụ vụ khoa học nêu trên với các yếu tố cơ bản như sau:

 (1) Tên đề tài: “Đề xuất  các hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”.

(2) Mục tiêu: Xây dựng bộ tài liệu và giải pháp triển khai áp dụng hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

(3) Sản phẩm đề tài: gồm có bộ tài liệu, báo cáo đề xuất giải pháp triển khai áp dụng và báo cáo phân tích kết quả triển khai thực hiện hoạt động giáo dục STEM cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

(4) Hình thức: đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

(5) Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cao Lãnh./.

Võ Tuấn Anh - Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp