Xuất bản thông tin

null Bàn giao sản phẩm khoa học Dự án đăng ký bảo hộ CDĐL “Cao Lãnh” cho sản phẩm Xoài

Tin tức sự kiện TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Bàn giao sản phẩm khoa học Dự án đăng ký bảo hộ CDĐL “Cao Lãnh” cho sản phẩm Xoài

Sáng 22/02, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận sản phẩm phục vụ việc thực hiện công tác quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý "Cao Lãnh" cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp.

Bàn giao kết quả thực hiện của Dự án

Dự án “Đăng ký xác lập quyền (bảo hộ) chỉ dẫn địa lý (CDĐL) Cao Lãnh cho sản phẩm xoài” là Dự án đầu tiên tại tỉnh Đồng Tháp về xây dựng CDĐL. Với vai trò chủ trì tham mưu của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm xoài trên địa bàn huyện Cao Lãnh và TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị chủ trì thực hiện Dự án đã xác lập thành công quyền sở hữu trí tuệ cho CDĐL “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài. Sau 03 năm triển khai thực hiện Dự án với kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực SHTT cùng sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị đến nay đơn vị chủ trì đã Dự án đã hoàn thành đánh giá nghiệm thu.

Lãnh đạo 02 Sở đã thống nhất các nội dung và bàn giao sản phẩm khoa học, đồng thời trao đổi thảo luận các nội dung thực hiện triển khai, quản bá về lợi ích và hướng dẫn sử dụng chỉ dẫn địa lý cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh trong thời gian tới./.

Vũ Hương