Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Vòng 2; triệu tập thành viên Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc Hội đồng; thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2022

Doanh nghiệp KH&CN THÔNG BÁO

Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Vòng 2; triệu tập thành viên Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc Hội đồng; thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2022

Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo các nội dung sau: