Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả thi Vòng 1, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi Vòng 1, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau:

Quyết định công nhận kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022

Mẫu đơn xin phúc khảo