.::Trang Thong Tin Dien Tu So Khoa Hoc Va Cong Nghe::.

Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế (14/04/2014)

Vai trò của quyền SHTT đối với phát triển kinh tế của một quốc gia là công việc tương đối phức tạp và cần phải được xem xét từ nhiều góc độ. Việc bảo hộ quyền SHTT tốt sẽ khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo uy tín cho sản phẩm. Ngoài ra, việc bảo hộ tốt sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm cao, hạn chế các vi phạm như tình trạng khai thác công nghệ không được phép của người sở hữu bằng độc quyền, hay sản xuất hàng giả, hàng nhái và các vi phạm khác.

Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào nông nghiệp (16/04/2014)

Thời gian qua, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học (KH&CN) được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp đã mang lại hiệu quả quả đáng kể, góp phần làm tăng năng suất chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp...

Khái niệm mới cho phương pháp điều trị ung thư (16/04/2014)

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ năm trường đại học ở Thụy Điển, dẫn đầu bởi Trường Đại học Karolinska và Phòng thí nghiệm Science for Life, đã tìm ra một phương pháp điều trị ung thư mới. Ý tưởng này dựa trên việc giảm thiểu sự sản sinh của một loại enzyme đặc biệt có tên là MTH1, mà các tế bào ung thư cần phải có để sống. Nếu không có enzyme này, các nuclêôtit ôxi hóa bị ghép vào ADN, phá chuỗi xoắn kép ADN trong các tế bào ung thư.